Odborníci z celého světa vidí příležitosti v ekonomickém vývoji Číny

V době plné impozantních globálních výzev si pozoruhodná odolnost čínské ekonomiky a společné úspěchy dosažené napříč asijskými ekonomikami získaly celosvětovou pozornost během probíhající výroční konference Boao Forum for Asia (BFA) 2024, která se konala v Boao, letovisku v Číně, nejjižnější ostrovní provincie Chaj-nan (Hainan).

Fórum, které se konalo od 26. do 29. března, s účastníky z více než 60 zemí a regionů a také za horlivého pozorování odborníků z celého světa, zaznamenalo rostoucí důvěru ve sdílené příležitosti, které přináší udržitelný hospodářský růst Číny a její vysoce kvalitní rozvoj.

„Čína se již řadu let zaměřuje na vyšší kvalitu spíše než na větší kvantitativní růst,“ řekl na okraj probíhající akce Ben Simpfendorfer, partner přední mezinárodní poradenské firmy v oblasti managementu Oliver Wyman, agentuře Xinhua.

Jako globální výrobní centrum má čínská ekonomika velký význam pro zbytek regionu, řekl Ben s tím, že výhody plynoucí z investic do inovací jsou již patrné mimo jiné prostřednictvím zvýšeného vývozu nových energetických vozidel z Číny.

„Potřebujeme globálně využít růst vedený inovacemi, musíme vyvinout nové čisté technologie, abychom podpořili tento přechod na klima,“ řekl Ben a zdůraznil roli Číny jako globálního inovačního centra pro čisté technologie.

„Stabilní hospodářský růst Číny je požehnáním nejen pro Čínu samotnou, ale také pro zbytek světa, zejména pro chudé a rozvojové země,“ řekl Kin Phea, generální ředitel International Relations Institute of Cambodia, think-tanku Královské akademie Kambodže, agentuře Xinhua před BFA.

„Jako globální výrobní centrum a stabilizátor globálních hodnotových řetězců je hospodářský růst Číny nezbytný k podpoře (globální) ekonomiky,“ řekl Phea.

Pokrok v nových kvalitních produktivních silách, které se vyznačují špičkovou technologií, vysokou účinností a vysokou kvalitou, je letos na předním místě čínské agendy, což je podle Phea dokonale v souladu s rychle se vyvíjející digitální érou.

„Tyto konotace implikují podstatné zvýšení celkové produktivity,“ řekl Phea s tím, že „nové technologie, průmyslová odvětví a obchodní modely nejenže přinesou nové příležitosti a transformace k přetvoření čínské ekonomiky, ale budou mít také širší dopad na ekonomické prostředí asijského regionu“.

Phea zopakoval Ip Kuai Peng, prorektor City University of Macao, který řekl agentuře Xinhua, že nové kvalitní výrobní síly „poženou čínskou ekonomiku a celý asijský region k efektivnějšímu, inteligentnějšímu, zelenému a otevřenému směru podporou ekonomických strukturálních úprav a technologických inovací v různých zemích a umožní udržitelný a vysoce kvalitní hospodářský růst“.

Zafar Uddin Mahmood, politický poradce generálního tajemníka BFA, se ve středu podělil o své osobní zkušenosti s ostatními panelisty a účastníky. Jako Pákistánec je obeznámen s pákistánským zapojením do spolupráce s Čínou na Hedvábné stezce, která pomáhá při rozvoji pákistánského energetického a dopravního sektoru.

„Co je pozoruhodné, je, že uprostřed tak rychlého pokroku se Číně daří upřednostňovat zelené iniciativy, inovace a vysoce kvalitní rozvoj,“ řekl Mahmood.

Díky trvalému dvoucifernému růstu investic do výzkumu a vývoje jsou inovace v Číně na vzestupu. Čínský high-tech sektor se může pochlubit přibližně 400 000 podniky, což je celosvětově druhé místo v oblasti jednorožců.

„Čínské vědecké a technologické inovace a vývoj nejen urychlují ekonomickou transformaci Číny, urychlují rozvoj nových kvalitních výrobních sil, optimalizují a posilují postavení Číny v globálním průmyslovém a hodnotovém řetězci, ale také podporují globální vědecký a technologický rozvoj,“ uvedl Koh King Kee, prezident nevládního malajského think-tanku Center for New Inclusive Asia.

„Prostřednictvím optimalizace průmyslového řetězce se čínský zpracovatelský průmysl transformoval z low-end na high-end, podpořil přizpůsobení a modernizaci globální průmyslové struktury, urychlil proces globální digitalizace a pomohl zúžit digitální propast mezi rozvojovými zeměmi a rozvinutými ekonomikami,“ dodal.

Na téma „Asie a svět: Společné výzvy, sdílená odpovědnost“ doufá letošní BFA, že spojí moudrost všech stran a sílu v Asii i mimo ni, překoná obtíže a vytvoří lepší budoucnost.

Globální povědomí o změně klimatu a následných důsledcích v posledních letech prudce vzrostlo, okamžitá akce v tomto ohledu na celém světě je naléhavější než kdy jindy, což je výzva, kterou zopakovali mezinárodní vyjednavači v oblasti klimatu, vědci a podniky na probíhajícím fóru Boao.

„Diskuse o změně klimatu a zeleném rozvoji Číny převládají, přičemž každý ředitel fóra Boao zdůrazňuje zelený rozvoj a společné výzvy, kterým lidstvo čelí,“ řekl na okraj Leon Wang, výkonný viceprezident, mezinárodní a čínský prezident společnosti AstraZeneca.

Wang považuje Čínu za světového lídra v zeleném rozvoji, který je vytrvalý v zavádění iniciativ souvisejících s ekologickým rozvojem, a řekl, že země „nejen plní své závazky vůči světu, ale také neustále vyváží nové technologie, čímž přispívá ke globální nové energii a zelenému rozvoji“.

„Čínu je třeba pochválit za její úspěch při zavádění produktů a technologií, které řeší vážný problém klimatických změn,“ řekl Bernardo M. Villegas, profesor na Univerzitě Asie a Tichomoří, pro agenturu Xinhua v rozhovoru před BFA.

„Vývozem těchto produktů na rozvíjející se trhy se její příspěvek k zelenějšímu světu ještě zvýší,“ dodal ekonom.

Fu Xiao, vedoucí strategie komoditních trhů v Bank of China’s Investment Banking Group (BOCI) Global Commodities (UK) Ltd., řekl agentuře Xinhua, že čínský rozvoj v zelených oblastech, jako jsou nová energetická vozidla, čistá energie a digitální technologie, poskytne obrovský tržní prostor a obchodní příležitosti pro globální podniky, které řídí optimalizaci a modernizaci globálního průmyslového řetězce.

„Investicemi do nově se rozvíjejících průmyslových odvětví a zelených technologií mohou národy kolektivně řešit globální problémy, jako je změna klimatu a znečištění životního prostředí, vnést nový impulz do globálního hospodářského růstu a podpořit prosperitu,“ řekl Fu.

Klima je univerzální, klima přesahuje všechny hranice, takže svět musí spolupracovat a spolupracuje, řekl Tim Wilkinson, zvláštní vyslanec Prezidentské vlastenecké unie Kurdistánu.

„Když jsem dorazil na letiště Chaj-kchou (Haikou), byl jsem odvezen v elektrickém voze na fórum Boao. Když jsem ráno vstal, abych přišel na fórum, opět mě vezl elektrický vůz… Viděl jsem úsilí snížit na fóru emise uhlíku na samotné konferenci,“ řekl Wilkinson agentuře Xinhua.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *