Ekologizace Číny v roce 2023

Čína v loňském roce posílila své programy ekologizace tím, že v rámci úsilí o ochranu životního prostředí a podpory vysoce kvalitního rozvoje vysadila více stromů a obnovila písčitou půdu.

V zemi bylo vysázeno asi 3,998 milionu hektarů lesa, což je více než 3,83 milionu hektarů zalesnění zaznamenaného v roce 2022, a podle zprávy Národní komise pro ekologii bylo obnoveno 4,379 milionu hektarů degradovaných pastvin.

Od nejvyšších vůdců po běžné občany bylo sázení stromů pro Číňany převládající praxí. Lidé jsou také vyzýváni, aby adoptovali nebo pěstovali stromy, darovali peníze a prováděli dobrovolnickou práci související se zalesňováním. Země vyhlásila Národní den výsadby stromů 12. března 1979.

Čínské online ekologizační platformy loni zveřejnily více než 24 000 aktivit, které přilákaly téměř 440 milionů návštěv a podpořily založení více než 1500 základen pro výsadbu stromů.

Díky zalesňování jsou čínská města a vesnice zelenější a lépe se v nich žije. V roce 2023 země vybudovala a zmodernizovala 34 000 hektarů městské zeleně, zvýšila podíl zeleně ve vesnicích na 32,01 procenta a provedla ekologizaci dálnic v délce více než 80 000 km.

Husté lesy představovaly významný zdroj příjmů. V loňském roce dosáhla výstupní hodnota čínského lesnictví a louky 9,28 bilionu jüanů (asi 29,9 bilionu Kč), meziročně o 2,3 procenta více, a více než 2,531 miliardy cest bylo zaznamenáno v ekoturistice.

Větší úsilí bylo vynaloženo také na zachování a zlepšení ekosystémů od mokřadů po pouště.

Za účelem posílení ochrany mokřadů bylo loni Stálým výborem Ramsarské úmluvy schváleno mezinárodní mangrovové centrum v jihočínském městě Šen-čen (Shenzhen) v provincii Kuang-tung (Guangdong). V roce 2023 bylo 18 mokřadů v Číně zařazeno na seznam mezinárodního významu a 29 se stalo mokřady národního významu.

Jako poslední pokrok v boji proti dezertifikaci bylo v loňském roce ošetřeno přibližně 1,905 milionu hektarů písčité a kamenité půdy. Země schválila plány kontroly písku v 19 provinčních regionech a udržovala pět zón dezertifikované půdy uzavřených kvůli ochraně, takže celková plocha těchto zón je 1,805 milionu hektarů.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *