Hudební nástroj z doby před 3000 lety

Guqin je nejstarší čínský strunný nástroj a je hluboce zakořeněn v čínské tradici. Jeho nejstarší formy existovaly již před cca 3000 lety. První zmínky o známé podobě nástroje pocházejí z pozdní dynastie Han. Nejstarší dochované nástroje guqin pocházejí z dynastie Tang. Byl to atribut elity inteligence. Schopnost hrát na guqin byla jedním ze čtyř základních umění čínského vzdělávání, které zahrnovalo také hraní go, kaligrafii a malování.

Guqin je pravděpodobně také nejstarší strunný nástroj na světě, dochovaný dodnes v nezměněné podobě po dobu nejméně 2500 let. Postupem času získal nástroj a hudba na něm hraná symboliku, která dává umění hry na guqin kosmologický a filozofický rozměr.

Rozměry nástroje (3′ 6,5″ – čínské stopy a palce) symbolizují 365 dní v roce. Horní zakřivená rezonanční deska představuje Nebe, zatímco spodní – plochá – je obrazem Země. Struny představují živly přírody: kov, dřevo, voda, oheň a země (původní pětistrunná verze). Šestou strunu přidal král Wen, první z dynastie Zhou, ve smutku za ztrátu svého syna Bo Yikao. Struna má znít smutně. Druhý král této dynastie Wu přidal sedmou strunu, aby povzbudil své vojáky k boji. Zvuk této struny má být silný a rozhodný. Na horní desce je také 13 prvků z perleti a zlaté fólie (v ušlechtilejších, dražších verzích nástroje). Jedná se o specifické harmonické body, které naznačují, kde stisknout strunu (to se provádí prsty levé ruky). Tyto prvky symbolizují 13 měsíců čínského kalendáře.

Obhájcem, tvůrcem a mistrem guqinu je Yang Zhijian narozený v Šanghaji, umělec nejvyšší národní úrovně, reprezentativní dědic nehmotného kulturního dědictví Šanghaje a místopředseda Šanghajské asociace pro ochranu nehmotného kulturního dědictví.

Umělec také po mnoho let renovuje nástroje guqin. Restauroval několik cenných starověkých nástrojů z dynastií Tang, Song, Yuan a Ming a znovu jim vdechl jejich starý, hluboký zvuk.

Polské publikum Národní filharmonie mělo možnost obdivovat hudební umění Yang Zhijiana, kde mistr vystoupil během koncertu u příležitosti čínského Nového roku.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *