Země BRI nadále prosazují mezilidské vazby

Zúčastněné země budou nadále podporovat mezilidské vazby prostřednictvím spolupráce Iniciativy Hedvábné stezky (BRI), uvádí se v bílé knize, kterou v úterý zveřejnila Čínská státní rada pro informace.

Bílá kniha s názvem „Iniciativa Hedvábné stezky: klíčový pilíř globální komunity sdílené budoucnosti“ uvádí, že jak se její rozsah rozšiřuje, stala se BRI největší světovou platformou pro mezinárodní spolupráci s nejširším pokrytím.

Vazby mezi lidmi jsou sociálním základem spolupráce BRI, uvádí dokument. Zúčastněné země pokračují v duchu přátelské spolupráce starověké Hedvábné stezky, spolupracují na výměně v oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, médií a akademické sféry a podporují kulturní integraci a vzájemné učení mezi civilizacemi.

Spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu je podle bílé knihy bohatá a pestrá. Do konce června 2023 Čína podepsala dokumenty o kulturní a turistické spolupráci se 144 zeměmi.

Výměna a spolupráce ve vzdělávání jsou rozsáhlé a hluboké, uvedla bílá kniha. Čína vydala vzdělávací akční plán pro Iniciativu Hedvábné stezky na podporu mezinárodní výměny a spolupráce v oblasti vzdělávání. Do konce června 2023 Čína podepsala dohody se 45 zúčastněnými zeměmi o vzájemném uznávání vysokoškolských titulů.

Uvádí se, že spolupráce médií a think-tanků přinesla plodné výsledky. Země BRI šestkrát úspěšně uspořádaly fórum mediální spolupráce na Hedvábné stezce a založily Belt and Road Media Community.

Města z více než 60 zemí BRI vytvořila se svými čínskými protějšky více než 1000 párů přátelských měst. Celkem 352 nevládních organizací ze 72 zemí a regionů vytvořilo Síť spolupráce nevládních organizací na Hedvábné stezce, která uskutečnila přes 500 projektů a různé další aktivity a stala se důležitou platformou pro výměnu a spolupráci mezi nevládními organizacemi v zemích BRI.

S využitím svých příslušných silných stránek pokračují zúčastněné země v rozšiřování spolupráce BRI do nových oblastí a vytvářejí inovativní modely spolupráce, čímž dosahují velkého pokroku v budování zdravé, zelené, digitální a inovativní Hedvábné stezky a dále rozšiřují prostor pro mezinárodní spolupráci, uvádí bílá kniha


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *