„Hedvábná stezka“ dává čínsko-polským vztahům nový impulz

26. června proběhl ve Varšavě na Velvyslanectví Čínské lidové republiky dialog s médii a think-tanky pod heslem „Iniciativa Hedvábné stezky jako impulz pro čínsko-polskou spolupráci“.

Dialog byl zahájen u příležitosti letošního 10. výročí iniciativy Hedvábná stezka, kterou představil prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching při své návštěvě Kazachstánu v roce 2013.

Účastníci setkání zdůraznili, že infrastruktura vybudovaná v rámci iniciativy Hedvábné stezky nemůže sloužit pouze jedním směrem, od čínského pobřeží do Evropy. Trasa by měla sloužit k bilaterálnímu obchodu, se kterým je zatím polská strana rozhodně nespokojená. Ve společném zájmu je také modernizace a rozšíření hraničních přístavů, jako jsou Małaszewicze, které jsou čínskou branou do Evropy.

Během rozhovorů se hovořilo o mnoha důležitých aspektech iniciativy Hedvábné stezky, což vedlo k jednomyslnému prohlášení, že pouze mírové, přátelské, tolerantní a otevřené jednání založené na vzájemném respektu k tradicím a kulturám může zajistit, aby tato globální iniciativa fungovala ve prospěch celého lidstva.

„Žijeme v době velkých globálních výzev, se kterými se budeme moci vypořádat pouze společně. Sedíme v jedné lodi, ať už v Pekingu, Šanghaji nebo ve Varšavě,“ řekl profesor Zbigniew Góralczyk.

Přednesl 10 tezí souvisejících s jeho pohledem na iniciativu a zdůraznil, že strategie vytvořená před deseti lety musí být korigována na základě dynamiky změn, k nimž v posledních letech došlo. Profesor zdůraznil, že otázky související s kybernetickou bezpečností a ochranou zdraví jsou dnes neméně důležité než rozvoj infrastruktury a rozvoj obchodních vztahů.

Upozornil také na nutnost vědecké výměny mezi oběma zeměmi, společného výzkumu a technologií.

Mezi svými 10 tezemi považoval za nejdůležitější klimatickou, potravinovou, energetickou a kybernetickou bezpečnost, a to nejen čistě komerční výpočty.

Marek Traczyk, prezident Polské mediální asociace a prezident Varšavské obchodní komory, zdůraznil rostoucí zájem polských podnikatelských subjektů o obchod s Čínou. Upozornil také na nutnost zintenzivnit oběh informací o ČLR v Polsku a o Polsku v ČLR, což je nezbytné pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do spolupráce.

Profesor Zhao Ganga, viceprezident Pekingské univerzity zahraničních studií, zase vyzval k většímu počtu překladů publikací, děl polské i čínské literatury, aby se vzájemně přiblížila kultura a tradice obou národů.

Gang sám je vynikající polský filolog a překladatel, mj. oceněný za čínský překlad děl Zbigniewa Herberta.

Účastníci se shodli, že příští desetiletí Nové Hedvábné stezky by mělo být založeno nejen na rozvoji silnic, mostů nebo dálnic, ale také na vědecké a kulturní výměně a globální bezpečnosti.

Těšíme se na avizovaný 3. summit iniciativy Hedvábné stezky, který bude prvním po turbulencích souvisejících s covidem-19 a v nové geopolitické situaci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

Dialogu se zúčastnili hostitelé: Sun Linjiang – velvyslanec Čínské lidové republiky ve Varšavě, Wu Hailong – prezident Čínské asociace veřejné diplomacie, Jiang Yu – zvláštní zástupce pro spolupráci mezi Čínskou lidovou republikou a zeměmi Střední a východní Evropy, Tian Yuhong – člen Celočínské asociace novinářů, Li Ruiyu – bývalý velvyslanec Čínské lidové republiky v Dánském království a Italské republice, profesor Zhao Gang – viceprezident Pekingské zahraniční univerzity Studia, Zhou Xiuyi – hlavní reportér European Times, konzultant předsedy Observer.com a Han Hua – zakladatel a generální tajemník Pekingského mezinárodního dialogu klubu.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *