Daňové úlevy nabízejí naději malým podnikům, které mají nedostatek peněz

Čínský kabinet počátkem tohoto týdne podpořil řadu nových politik pomoci, které nabídly záblesk naděje pro menší podniky potýkající se s hotovostní krizí, uvedli odborníci.

Podle prohlášení zveřejněného po zasedání výkonné rady Státní rady rozšíří Čína úlevu na dani z příjmu na průmyslový sektor a sektor služeb a rozšíří politiku snižování daní a poplatků na malé podniky s nízkým ziskem a samostatně výdělečně činné domácnosti.

Centrální banka bude podporovat vydávání inkluzivních půjček mikropodnikům a malým podnikům.

„Tato opatření jsou velmi cílená na stimulaci vitality trhu a posílení ekonomického impulzu,“ řekla Ma Bin, výkonná viceprezidentka Čínské asociace malých a středních podniků (CASME). Dodala, že všechny jsou zaměřeny na zmírnění problémů s peněžními toky a přesně míří na bolavá místa podniků.

V letošním roce mají mikropodniky, malé a střední podniky, které zakoupí nové vybavení v hodnotě nad 5 milionů jüanů (asi 17 milionů Kč) s 3letou dobou odpisování, nárok na jednorázový odpočet celkových nákladů na nákup od zdanitelného příjmu, nebo 50procentní odpočet za takové nákupy zařízení s dobou odpisování čtyři, pět nebo deset let, uvádí prohlášení.

Tento krok snižuje daňové zatížení malých podniků. Podle Li Xuhong, výzkumníka z pekingského Národního účetního institutu, to pomůže zvýšit jejich peněžní tok nutný pro přežití a podpoří investice a expanzi.

Od loňského roku Čína nastartovala finanční politiku s cílem vypořádat se s tlakem na hotovost, což je problém, který už dlouhodobě trápí menší podniky.

Podle Čínské regulační komise pro bankovnictví a pojišťovnictví dosáhly nesplacené inkluzivní půjčky malým a mikropodnikům poskytnuté bankovními institucemi na konci loňského roku 19,1 bilionu jüanů (asi 65 bilionů Kč) a meziročně vzrostly o 24,9 procenta.

Spolu s dalšími snahami zajistit dodávky, udržet stabilní ceny a účinně předcházet epidemii a kontrolovat ji, podnikatelská důvěra a očekávání malých a středních firem rostou.

Index rozvoje malých a středních podniků, zveřejněný společností CASME, byl v lednu 89,4, i když stále zůstává pod kritickou hranicí ve výši 100, pokračuje v růstu tři po sobě jdoucí měsíce a přibližuje se úrovni ve stejném období v roce 2021.

Index sleduje odhady a očekávání malých a středních společností ohledně fungování odvětví a výrobní a provozní situace jejich firem na základě údajů od 3000 firem v osmi sektorech.

„S blížídími se Svátky jara, mnoho společností umožňuje každoročně svým zaměstnancům vzít si dovolenou v předstihu v lednu, což má za následek zastavení výroby, jak ukazují údaje z let 2019 a 2020. Lepší výsledky letošního ledna jsme připisovali především politické podpoře,“ řekla Ma.

Ma však vyzvaal k tomu, aby se v letošním politickém manévru věnovalo více pozornosti zbývajícím otázkám nákladů a kapitálu.

„Navzdory uvolnění cen hromadných komodit z vysoké úrovně zůstávají rozdíly v zisku mezi podniky na prvním a druhém stupni ponuré,“ řekla Ma. Poznamenala, že většina malých firem a mikrofirem je v navazujících odvětvích se slabší schopností přenášet náklady na spotřebitele a vyjednávat o cenách.

Při pohledu do budoucna řekla, že by mělo být vynaloženo více úsilí na urychlení implementace politik, posílení finanční ochrany a posílení cílené podpory pro malé a mikrofirmy a individuálně řízené podniky.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *