Společné prohlášení Číny a Spojených států o opatřeních v oblasti klimatu

Spojené státy a Čína připomínají své společné prohlášení k řešení klimatické krize ze 17. dubna 2021. Jsou odhodlány k jeho účinné implementaci a oceňují intenzivní práci, která dosud proběhla, a hodnotu pokračující diskuse.

Spojené státy a Čína, znepokojené zprávami včetně příspěvku Pracovní skupiny k Šesté hodnotící zprávě IPCC zveřejněné 9. srpna 2021, dále uznávají závažnost a naléhavost klimatické krize. Jsou odhodlány jej řešit prostřednictvím svých příslušných urychlených akcí v kritickém desetiletí 2020 a také prostřednictvím spolupráce v multilaterálních procesech včetně procesu UNFCCC, aby se vyhnuly katastrofickým dopadům.

Spojené státy a Čína připomínají své pevné odhodlání pracovat společně a s ostatními stranami na posílení provádění Pařížské dohody. Obě strany rovněž připomínají cíl dohody v souladu s článkem 2 udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod 2 stupni Celsia a vynaložit úsilí na jeho omezení na 1,5 stupně Celsia. V tomto ohledu jsou odhodlány v tomto úsilí pokračovat, a to včetně přijetí posílených opatření v oblasti klimatu, která zvýší ambice do roku 2020 v souvislosti s Pařížskou dohodou, s cílem udržet výše uvedený teplotní limit na dosah a spolupracovat při identifikaci a řešení souvisejících výzev a příležitostí.

Do budoucna Spojené státy a Čína vítají značné úsilí vyvíjené po celém světě na řešení klimatické krize. Uznávají však, že mezi těmito snahami včetně jejich souhrnného účinku a těmi, které je třeba podniknout k dosažení cílů Pařížské dohody, zůstává značný rozdíl. Obě strany zdůrazňují zásadní význam co nejrychlejšího překlenutí této mezery, zejména prostřednictvím zvýšeného úsilí. Prohlašují svůj záměr pracovat individuálně, společně a s dalšími zeměmi během tohoto rozhodujícího desetiletí v souladu s různými vnitrostátními okolnostmi na posílení a urychlení opatření v oblasti klimatu a spolupráce zaměřené na odstranění mezery včetně urychlení zeleného a nízkouhlíkového přechodu a inovace klimatických technologií.

Obě strany mají v úmyslu využít tento kritický okamžik a zapojit se do rozšířeného individuálního a kombinovaného úsilí o urychlení přechodu na globální čistou nulovou ekonomiku.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *