Pozoruhodný pokrok v ochraně čínských kulturních památek

Čína zaznamenala od 18. národního kongresu Komunistické strany Číny v roce 2012 pozoruhodný pokrok ve vykopávkách, využívání a ochraně kulturních památek, uvádí zpráva předložená k projednání na probíhajícím zasedání Stálého výboru Národního lidového kongresu.

Čína má 766 700 nemovitých kulturních památek, 108 milionů kusů (sad) státních movitých kulturních památek a 56 památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO, uvádí zpráva Státní rady, kterou dodává náměstek ministra kultury a cestovního ruchu Li Qun, který je rovněž vedoucím Správy národního kulturního dědictví.

Země posílila archeologické práce tím, že schválila realizaci více než 7000 projektů archeologických vykopávek a dosáhla důležitých výsledků, uvádí zpráva.

Bylo dosaženo stabilního pokroku v podvodní archeologii. Například z Nanhai č. 1, nákladní lodi z dynastie Song (960–1279) zachráněné v Jihočínském moři, bylo v roce 2007 vykopáno přes 180 000 kusů (sad) kulturních památek.

Ústřední vláda zařídila od roku 2012 na ochranu kulturních památek celkem 57 miliard jüanů (asi 191 miliardu Kč), uvádí zpráva a dodává, že na zajištění bezpečnosti kulturních památek byla ročně vynaložena v průměru více než 1 miliarda jüanů (asi 3,3 miliardy Kč).

Veřejné bezpečnostní orgány v celé zemi během let vyšetřovaly asi 15 000 kriminálních případů týkajících se kulturních památek, zadrželi 14 000 podezřelých a získali zpět více než 100 000 kusů kulturních památek, uvádí se ve zprávě.

Uvádí se, že kontrola požární bezpečnosti byla provedena v muzeích a kulturních památkových budovách po celé zemi kvůli možnému nebezpečí požáru.

Bylo vynaloženo úsilí na zlepšení dohledu nad vstupem a výstupem kulturních památek, přičemž více než 3600 kusů vzácných kulturních památek je chráněno před ztrátou, uvádí zpráva.

Pokroku bylo dosaženo také v ochraně a využívání revolučních kulturních památek. Čína má podle zprávy přes 36 000 nemovitých revolučních kulturních památek, přes 1 milion kusů (sad) movitých revolučních kulturních památek a přes 1600 revolučních muzeí a pamětních síní.

Říká se, že během 13. pětiletého plánu (2016–2020) se na celostátní úrovni uskutečnilo více než 4000 výstav s revolučními kulturními památkami.

Dále bude vyvinuto větší úsilí při posilování právní ochrany kulturních památek, zlepšování systému ochrany a využívání kulturních památek a podpoře vědeckých a technologických inovací v této oblasti, uvádí zpráva.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *