Čínský ministr zahraničí naléhavě žádá spolupráci ASEAN k vypořádání se s běžnými bezpečnostními výzvami

Čínský státní radní a ministr zahraničí Wang Yi vyzval v pátek země ASEAN, aby uplatňovaly skutečný multilateralismus a posilovaly solidaritu a spolupráci s cílem zachovat regionální mír a stabilitu a společně reagovat na společné bezpečnostní výzvy.

Wang to uvedl ve svém videohovoru na setkání ministrů zahraničí 28. regionálního fóra ASEAN.

Wang řekl, že by region měl upevnit obranu proti covid-19 a společně reagovat na výzvy, které pandemie přináší. Poznamenal, že Čína dosud poskytla 460 milionů dávek vakcín proti covidu jiným asijským zemím včetně více než 190 milionů dávek zemím ASEAN.

Vyzval k posílení mnohostranné spolupráce, aby země společně reagovaly na netradiční bezpečnostní výzvy, mimo jiné na otázky týkající se extrémního klimatu, terorismu, přeshraniční kriminality a kybernetické bezpečnosti.

Wang vyzval k zachování centrálnosti ASEAN, aby společně čelily geopolitické konfrontaci. Rovněž vyzval k zabránění některým hlavním mocnostem mimo region v prosazování nových regionálních strategií.

„Neměli by existovat žádní další „lektoři“ nebo „zachránci“. Osud každé země by měl ležet v rukou této země a budoucnost regionu by měly společně vytvářet všechny země v regionu,“ dodal Wang.

Země ASEAN by podle něj měly dodržovat zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a společně reagovat na výzvu mocenské politiky. Dodal, že země by se neměly svévolně vměšovat do vnitřních záležitostí jiných zemí ani hledat svoji sobeckou geopolitickou agendu pod záminkou demokracie.

Wang rovněž vyzval země ASEAN, aby pokračovaly v dialogu o míru s cílem reagovat na výzvy nejpalčivějších regionálních problémů. „Čína je připravena uzavřít kodex chování v Jihočínském moři, který bude účinný, věcný a v souladu s mezinárodními zákony, včetně Úmluvy OSN o mořském právu.“

Wang sdělil postoj Číny k otázce Jihočínského moře a uvedl, že zásahy zemí mimo region představují největší hrozbu pro mír a stabilitu v Jihočínském moři a že by se země v regionu měly bránit zneužívání „svobody plavby“.

Pokud jde o problém Korejského poloostrova, Wang uvedl, že společné vojenské cvičení USA a Korejské republiky za současných okolností není konstruktivním krokem.

Čína bude i nadále vyváženým způsobem podporovat postupující denuklearizaci poloostrova a zavádění mírových mechanismů, které by usilovaly o politické urovnání problému, dodal Wang.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *