Čína posílí podporu pro malé firmy a osoby samostatně výdělečně činné

Malé a střední čínské společnosti a osoby samostatně výdělečně činné se mohou spolehnout na větší podporu ze strany vlády.

Malé a střední podniky a samostatně výdělečně činné osoby jsou klíčovou silou při podpoře udržitelného čínského hospodářského růstu a zaměstnanosti. Do konce dubna tohoto roku se v zemi zaregistrovalo celkem 44 milionů společností a více než 95 milionů osob samostatně výdělečně činných. Malé a střední podniky představují více než 90 procent všech společností působících v Číně, vytvářejí přibližně 60 procent HDP a zajišťují více než 80 procent pracovních míst.

V rámci podpory bude uvolněn a rozšířen systém půjček, prvotních půjček, střednědobých a dlouhodobých půjček a obnovy půjček bez splácení kapitálu. Bude možné zkrátit splatnost obchodních směnek z jednoho roku na šest měsíců, aby se snížil tlak podniků na platby po splatnosti.

Budou rovněž přijata vícestopá opatření, která pomohou malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným vyrovnat se s prudkým nárůstem cen surovin v těžebním průmyslu. Velké společnosti získají podporu při vytváření platforem, které odpovídají průmyslovým řetězcům v klíčových odvětvích mezi nabídkou a poptávkou.

Jedním z prvků programu bude nestranný dohled a bude důsledně zaveden mechanismus spravedlivého hodnocení hospodářské soutěže, aby se se všemi účastníky trhu zacházelo stejně. Budou přeformulovány a zrušeny diskriminační politiky a předpisy, které brání účasti hráčů na trhu v hospodářské činnosti.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *