Čína a EU by měly převzít průkopnickou roli v globální spolupráci v oblasti klimatu

Po celé planetě Zemi tají polární ledovce stále vyšším tempem, stoupající hladiny moří narušují břehy a zaplavují tichomořské ostrůvky, stále častěji bují lesní požáry a mnoha druhům hrozí vyhynutí.

Za takto nepříznivých okolností uspořádají čínský prezident Si Ťin-pching, francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová v pátek virtuální schůzku o změně klimatu, která svědčí o sdíleném pocitu naléhavosti a odpovědnosti společně řešit tuto existenční hrozbu lidstva.

Čína a Evropská unie (EU) jsou hlavními hráči na světové scéně a těší se v tomto ohledu rozsáhlým společným zájmům a pevným základům pro spolupráci. Měly by a mohly by tak působit jako průkopníci ve světové kolektivní kampani, aby potlačily nepříznivé dopady globálního oteplování.

Změna klimatu je nyní hlavním cílem spolupráce mezi Čínou a EU, i když ve srovnání s jinými oblastmi, jako jsou ekonomika a obchod, začíná relativně pozdě.

Pro informaci, Peking a Brusel navázaly partnerství v oblasti změny klimatu již v roce 2005. V posledních letech zaznamenala jejich spolupráce v oblasti klimatu podstatný pokrok v oblastech, jako jsou čisté energie, technologie zachycování uhlíku a zlepšování globální správy. Rovněž vytvořily řadu mechanismů dialogu a udržují komunikaci na různých úrovních.

Spolupráce v oblasti klimatu byla rovněž zahrnuta jako důležitá součást investiční smlouvy mezi Čínou a EU, protože obě strany koncem loňského roku uzavřely sedmiletý proces vyjednávání dohody.

Při pohledu do budoucnosti mohou Čína a EU nadále budovat dynamiku ke společnému zmírňování změny klimatu a dosahovat ještě většího pokroku ve více oblastech.

Obě strany mohou vytvořit pevnější vazby a hrát větší roli na světové scéně, což s sebou nese silnější politickou vůli na nejvyšší úrovni a strategický konsenzus všech zúčastněných stran.

Během předchozích telefonních rozhovorů s několika evropskými vůdci, včetně Merkelové a Macrona, Xi opakovaně vyjádřil ochotu Číny spolupracovat s EU v oblasti změny klimatu, zdůraznil potřebu zeleného rozvoje a vyzval k dalšímu dialogu o životním prostředí a klimatu.

Nadcházející trojstranný klimatický summit nabízí Pekingu a Bruselu novou příležitost obnovit své odhodlání podporovat vzájemné zelené partnerství a budovat čistší a zelenější svět pro lidstvo.

Pro obě strany je také důležitým úkolem pokračovat v podpoře ducha multilateralismu a zlepšovat globální správu v oblasti změny klimatu v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

V letošním roce se uskuteční řada významných mezinárodních příležitostí ke globální spolupráci v oblasti klimatu: 7. mezinárodní svaz pro ochranu přírody, Světový kongres o ochraně přírody ve francouzském městě Marseilles, 15. zasedání konference smluvních stran Konference o biologické rozmanitosti v čínském městě Kunming v říjnu a Konference OSN o změně klimatu v britském Glasgow.

Peking a Brusel musejí zintenzivnit vzájemnou podporu a dále koordinovat své postoje, aby na těchto významných událostech prosazovaly větší globální konsenzus.

Jelikož Čína, EU a další signatáři plní Pařížskou dohodu, je důležité, aby všechny strany uznaly a dodržovaly zásady spravedlnosti, společných, ale odlišených odpovědností a příslušných schopností.

Pokud jde o pragmatickou spolupráci, mohou obě strany prozkoumat nové oblasti, jako je oběhové hospodářství, obnovitelná energie a nízkouhlíkové technologie.

Kromě toho mohou stejně dobře pomoci usnadnit zelené globální hospodářské oživení a podpořit udržitelný rozvoj v postpandemickém světě stanovením standardů pro požadavky zeleného rozvoje, a to včetně systému obchodování s emisemi uhlíku na globální úrovni.

Změna klimatu je tak komplikovanou globální výzvou, že ji žádná země nedokáže vyřešit sama, a zároveň je to problém natolik naléhavý, že nepřipouští odklad vytrvalé spolupráce.

Dokud jsou Čína a EU odhodlány táhnout za jeden provaz, mohou vždy pozitivně ovlivnit obecné blaho a dlouhodobou existenci lidstva zde na Zemi.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *