Čína zřizuje odborný výbor pro regulaci online vzdělávání

Čínská správa pro kyberprostor a Čínská federace internetových společností (CFIS) zřídily v úterý odborný výbor pro online vzdělávání ve snaze posílit průmyslovou sebekázeň a regulovat řízení trhu.

Podle zprávy vydané Čínským internetovým síťovým informačním centrem (CNNIC) dosáhl v prosinci 2020 počet uživatelů online vzdělávání v Číně 342 milionů, což představuje 34,6 procenta z celkového počtu uživatelů internetu.

Tváří v tvář pozastavení výuky během pandemie covid-19 na začátku roku 2020 byli studenti vyzváni, aby absolvovali lekce internetu, což vedlo k rychlému rozvoji online vzdělávání. Objevila se však také některá pochybení, která vyvolala široké znepokojení.

V reakci na porušení zákonů a předpisů ze strany vzdělávacích institucí poznamenala příslušná osoba odpovědná za výbor, že je třeba vyvinout úsilí ke zlepšení certifikace a standardizace online vzdělávacích platforem a posílení samoregulace a dohledu v tomto odvětví.

Zhang Yong, zástupce generálního tajemníka CFIS, poznamenal, že Čína by se měla snažit formulovat průmyslové standardy, organizovat hodnocení a certifikaci odborníků, vést příslušné podniky k plnění sociálních povinností a posilovat průmyslovou sebekázeň.

Zhang vyzval k tomu, aby se podniky poskytující online vzdělávání zaměřily na podstatu vzdělávání, věnovaly více pozornosti výběru a školení učitelů, zdůrazňovaly obsah a kvalitu produktů s cílem poskytovat vysoce kvalitní vzdělávací služby veřejnosti.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *