Čas na podporu zdravého a stabilního rozvoje vztahů Číny a USA

Málokdo by nesouhlasil s tím, že Čína a Spojené státy, dvě nejvýznamnější ekonomiky světa, by mohly významně prospět sobě i celému světu tím, že nasměrují své vzájemné vztahy správným směrem.

V sobotu vedl vysoký čínský diplomat Yang Jiechi telefonický rozhovor s americkým ministrem zahraničí Antoniem Blinkenem s tím, že čínská vláda uplatňuje stabilní a důslednou politiku vůči USA, a naléhá na americkou stranu, aby spolupracovala s Čínou na zachování ducha žádný konflikt, žádná konfrontace, vzájemný respekt a vzájemně prospěšná spolupráce s cílem prosazovat zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů.

V roce 1971 uskutečnil dr. Henry Kissinger tajnou cestu do Číny a zahájil velký proces ukončení odcizení a obnovení spolupráce mezi oběma zeměmi. Od té doby si vztahy Čína-USA jako celek udržovaly stabilní vývojovou dynamiku a staly se jedním z nejdůležitějších vztahů na světě.

Během posledních několika let se však někteří američtí politici stáhli do uvažování o studené válce a přijali vůči Číně zcela špatnou politiku. Stáhli bilaterální vztahy na nejnižší úroveň tím, že potírali čínské protiepidemické úsilí, zasahovali do vnitřních záležitostí Číny a sankcionovali čínské hi-tech společnosti. Tyto akce nejen vážně poškodily zájmy obou národů, ale také způsobily vážné narušení světa.

Historie prokázala, že společné zájmy mezi oběma stranami daleko převažují nad rozdíly. V tomto vysoce propojeném a vzájemně provázaném světě je bezpodmínečně nutné, aby dvě nejvýznamnější ekonomiky světa zintenzivnily spolupráci, a je naléhavě nutné vyvinout větší úsilí, aby USA obnovily strategický rámec pro zdravý a stabilní rozvoj vztahů s Čínou.

Prioritou by mělo být posílení vzájemného respektu mezi oběma stranami. V duchu hledání společných východisek při zachování rozdílů lze doufat, že Čína a Spojené státy mohou vzájemně respektovat sociální systémy a vývojové cesty, starat se navzájem o své hlavní zájmy a hlavní obavy a dodržovat mezinárodní normy nezasahování do vnitřních záležitostí. Čína doufá v praktickou spolupráci se Spojenými státy, ale nikdy nebude dělat ústupky v otázkách souvisejících s její suverenitou, bezpečností a zájmy rozvoje.

Je zapotřebí upřímný a konstruktivní dialog, aby bylo možné lépe porozumět strategickým záměrům každé strany a obnovit vzájemnou strategickou důvěru. Místo toho, aby byla Čína považována za hrozbu, mělo by se na čínský vývoj pohlížet pozitivně a konstruktivně, přičemž je nutné si uvědomit skutečnost, že Čína se drží cesty mírového rozvoje a doufá, že dosáhne společného rozvoje se všemi zeměmi světa včetně Spojených států. Pouze tím, že upustíme od ideologických předsudků a herního myšlení s nulovým součtem a přijmeme racionální politiku vůči Číně, mohou bilaterální vztahy neustále růst.

V Kissingerově knize „O Číně“ napsal bývalý americký ministr zahraničí, „jaké by bylo vyvrcholení, kdyby Spojené státy a Čína mohly o čtyřicet let později spojit své úsilí, aby světem neotřásaly, ale budovaly ho“.

Nyní se vztahy Čína-USA nacházejí v kritickém bodě a je čas, aby se Spojené státy řídily touto radou, spolupracovaly s Čínou na posílení spolupráce v boji proti pandemii covid-19, obnově světové ekonomiky a řešení změny klimatu a podpořily jasné vyhlídky pro dva národy a svět jako celek.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *