Zelený závazek Číny podporuje globální boj proti změně klimatu

Závazek Číny zastropovat množství uhlíkových emisí a dosáhnout uhlíkové neutrality podpoří globální boj proti změně klimatu, uvedl úředník Rozvojového programu OSN (UNDP).

Čína je na globální špici zeleného vývoje, řekla Xinhua v exkluzivním rozhovoru Beate Trankmannová, zástupkyně UNDP pro Čínu.

S vědomím, že Čína je jedním z největších světových investorů do obnovitelné energie a má největší trh zelených dluhopisů na světě, Trankmannová uvedla, že země by měla na tomto úsilí stavět a pokračovat v zeleném rozvoji.

UNDP vydalo první zprávu o lidském rozvoji v roce 1990. Měří blahobyt lidí v různých zemích na základě tří dimenzí: zdraví, vzdělání a příjem.

Letošní zpráva zveřejněná minulý týden zdůraznila vztah mezi lidským rozvojem a životním prostředím a zdůraznila, že pokrok není definován pouze blahobytem lidí, ale také blahobytem planety.

„The concept of human development was never just about the size of the pie, it was always also about the slices of the pie and how they are distributed and, as the report puts it, now we must also consider the oven,“ Trankmann said.

„Koncept lidského rozvoje nikdy nebyl jen o velikosti koláče, vždy to bylo také o plátcích koláče a o tom, jak jsou distribuovány, a jak uvádí zpráva, nyní musíme vzít v úvahu i pec,“ řekla Trankmannová.

Čína od prvního vydání zprávy dosáhla významného pokroku v oblasti lidského rozvoje a stala se první zemí, která přešla z kategorie nízkého lidského rozvoje do kategorie vysokého lidského rozvoje.

K tomuto pokroku hodně přispělo úsilí země o vymýcení extrémní chudoby, uvedla Trankmannová a dodala, že Čína přijala trvalé politické závazky ke snížení chudoby a použila k tomu různé zdroje.

Poznamenala, že země dosáhla dobrého pokroku ve všech třech hlavních dimenzích lidského rozvoje, přičemž se zvýšila dlouhověkost lidí, zlepšilo se vzdělání a vzrostl příjem.

I když se očekává, že všechny země letos zaznamenají pokles lidského rozvoje kvůli ekonomickým a sociálním dopadům covid-19, Trankmannová uvedla, že pokles pro Čínu bude menší než u ostatních zemí, protože se dokázala rychle zbavit viru a očekává se, že během roku dosáhne kladného růstu.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *