Komentář: Rázný krok k silnějším hospodářským vazbám mezi Čínou a EU

Čína a Evropská unie ve středu oznámily, že dokončily jednání o dvoustranné investiční dohodě podle plánu, což představuje pevný krok k uzavření užšího a produktivnějšího hospodářského partnerství mezi oběma stranami.

Závěr rozhovorů položil pevný základ pro obě strany, aby dohodu konečně podepsaly, vysílá povzbudivou zprávu světu, který se stále potýká se zuřící pandemií covid-19 a temnou ekonomickou recesí, a představuje velkou podporu pro multilateralismus.

Skutečnost, že se Peking a Brusel mohou po mnoha letech vyjednávání nakonec setkat na půli cesty, prokázala ochotu obou stran překročit své rozdíly v zájmu většího dobra.

Cesta k tomuto průlomovému mezníku byla plná obtíží. Významný pokrok, který Peking za ta léta dosáhl při rozšiřování přístupu na trh a zlepšování svého domácího podnikatelského prostředí, jakož i upřímnost, která se po celou dobu projevovala, však hrály klíčovou roli při zajišťování úspěchu jednání. Těžce dosažený pokrok ukazuje, že zvítězil zdravý rozum: Čína a EU jsou si navzájem spíše rozvojovými příležitostmi než výzvami.

Až obě strany dohodu nakonec uzavřou a uvedou do praxe, investoři z Číny a EU získají jednodušší a širší přístup na vzájemný trh, čímž dále obohatí již tak úzkou spolupráci mezi Čínou a EU a také zesílí svůj rozsáhlý společný zájem na podpoře volného obchodu a globálního růstu.

V uplynulých desetiletích si Čína a EU udržovaly stabilní a zdravé vztahy v mnoha oblastech, zejména proto, že v roce 2003 navázaly komplexní strategické partnerství. Peking a Brusel také navázaly partnerství při řešení řady globálních výzev, jako jsou změna klimatu a pandemie covid-19.

In 2019, two-way trade reached 4.86 trillion yuan (roughly 740 billion U.S. dollars), growing at 8 percent year-on-year. Despite the pandemic and the stifling economic woes induced by the outbreak this year, bilateral economic cooperation continues to march forward, including the signing of a China-EU geographical indications agreement in September.

V roce 2019 dosáhl obousměrný obchod 4,86 ​​bilionu jüanů (zhruba 16 miliard Kč) a meziročně vzrostl o 8 procent. Navzdory pandemii a hospodářským potížím spojeným s jejím vypuknutím na počátku tohoto roku pokračuje dvoustranná hospodářská spolupráce vpřed – včetně podpisu dohody mezi Čínou a EU o zeměpisných označeních v září.

Ukončení jednání ve středu také znamená silnou podporu multilateralismu.

Svět se potýká s nejhorší ekonomickou katastrofou od Velké hospodářské krize ve 30. letech. Mezinárodní měnový fond předpokládá v roce 2020 hlubokou recesi s prudkým poklesem globálního růstu o 4,4 procenta a varoval, že kalamita „bude pravděpodobně dlouhá, nerovnoměrná a vysoce nejistá“.

Čína i EU jsou významnými světovými ekonomikami a stabilizujícími sílami s přibližně čtvrtinou světové populace a jednou třetinou hrubého globálního produktu. V době rostoucího protekcionismu, unilateralismu a ekonomického nacionalismu je pro Čínu a Sedmadvacítku zásadní zintenzivnit úsilí o posílení obchodu a investic, stabilizaci globálních průmyslových a dodavatelských řetězců a jít příkladem při budování otevřenějšího, spravedlivého a inkluzivního podnikatelského prostředí.

Tento úspěch Číny a EU svědčí o neúnavném odhodlání k multilateralismu, dává frustrovaným investorům na obou stranách i v širším světě jistotu a pomůže během těchto zkoušek usnadnit globální obchod a ekonomickou integraci a podpořit globální oživení.

Dokončení jednání znamená nový výchozí bod. Budoucí práce na omlazení anemické globální ekonomiky mohou být stejně obtížné jako nepředvídatelné.

Čína smrtící virus do značné míry dostala pod kontrolu a v letošním roce se stala jedinou významnou ekonomikou s pozitivním růstem. Bude plnit svůj závazek k většímu otevírání a vysoce kvalitnímu rozvoji a nabízet více příležitostí globálním investorům.

Čína i EU by se měly chopit historické příležitosti, stavět na těžce dosaženém úspěchu, pokračovat v posilování dvoustranné spolupráce a spolupracovat na směřování svých hospodářských a obchodních vazeb k otevřenější, stabilnější a vyváženější budoucnosti.

Svět touží po robustním uzdravení. Dynamičtější partnerství Čína-EU může a pomůže dosáhnout tohoto očekávaného návratu.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *