Čína vidí rostoucí roli průmyslu satelitní navigace a určování polohy

Podle nejnovější zprávy získal čínský průmysl v oblasti satelitní navigace a určování polohy celkovou produkční hodnotu 345 miliard jüanů (asi 1,143 miliardy Kč) v roce 2019.

Podle zprávy vydané Čínským úřadem pro satelitní navigaci o výstavbě a vývoji navigačního satelitního systému BeiDou (BDS) se v roce 2020 očekává, že hodnota výstupu tohoto sektoru dosáhne 400 miliard jüanů (asi 1,325 miliardy korun).

V uplynulém desetiletí zaznamenala Čína růst celkové produkce svého odvětví družicové navigace a určování polohy, a to ročně v průměru o více než 20 procent, uvádí se ve zprávě.

Země kultivovala rostoucíí odvětví satelitní navigace a určování polohy s kompletním průmyslovým řetězcem.

Čína oficiálně uvedla BDS do provozu 31. července a otevřela nový systém BDS-3 globálním uživatelům.

Spolu s polohovacími, navigačními a časovými službami může systém BDS-3 poskytovat celou řadu služeb s přidanou hodnotou, jako je globální pomoc při hledání a záchraně, komunikace pomocí krátkých zpráv, pozemní a satelitní rozšíření, stejně jako přesné určování polohy.

BDS poskytla komplexní služby pro odvětví, jako je doprava, veřejná bezpečnost, pomoc při katastrofách, zemědělství, lesnictví a správa měst, uvádí zpráva.

BDS také pomohla zlepšit efektivitu zemědělského a lesnického průmyslu v zemi, které jsou náročné na pracovní sílu. Zhruba 45 000 sad automatických zemědělských strojů založených na BDS pracuje na celostátní úrovni a snižuje mzdové náklady o 50 procent.

Platformy pro monitorování strojů na bázi BDS a platformy internetu věcí navíc obsluhují přibližně 400 000 sad zemědělských strojů.

V lesnictví byly funkce BDS a komunikace krátkými zprávami široce používány při prevenci lesních požárů, ochraně přírodních lesů, vyšetřování zdrojů a hubení škůdců.

Při snižování škod a znovuoživení po katastrofách hrají funkce BDS pro navigaci, určování polohy a komunikaci s krátkými zprávami významnou roli. Systém je schopen mimo jiné poskytovat služby velení a dispečinku v reálném čase, nouzovou komunikaci, rychlé hlášení a sdílení informací.

Technologie založené na BDS a jeho integraci s dalšími globálními satelitními navigačními systémy posilují schopnosti Číny v monitorování a včasném varování před geologickými katastrofami.

Několik prognóz a včasná varování před přírodními katastrofami letos v létě úspěšně zachránily lidské životy a majetek při silných povodních, uvádí se ve zprávě.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *