Čína a EU dokončují jednání o investiční dohodě

Čínský prezident Si Ťin-pching a evropští vůdci ve středu oznámili, že obě strany dokončily jednání o investiční dohodě podle plánu.

Oznámení bylo učiněno během setkání mezi Xi a německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prostřednictvím videohovoru.

Xi označil investiční dohodu mezi Čínou a Evropskou unií (EU) za „vyváženou, nadstandardní a vzájemně výhodnou“ a uvedl, že smlouva prokázala odhodlání Číny k prosazení dalšího otevírání na vysoké úrovni.

„Dohoda zajistí lepší přístup na trh, vyšší úroveň podnikatelského prostředí, silnější institucionální záruky a lepší vyhlídky na vzájemné investice,“ řekl Xi.

Smlouva také výrazně posílí hospodářské oživení světa v postpandemické éře, zvýší důvěru mezinárodního společenství v ekonomickou globalizaci a volný obchod a významně přispěje k budování otevřené světové ekonomiky, uvedl čínský prezident.

S důrazem na čínský závazek podporovat nové paradigma rozvoje poskytne EU a světu větší tržní příležitosti a potenciál spolupráce, Xi vyzval EU, aby podporovala volný obchod a multilateralismus a poskytla otevřené, spravedlivé a nediskriminační obchodní prostředí pro čínské investory.

Na pozadí pandemie covid-19 a změn zřídka pozorovaných v tomto století uvedl Xi, že Čína a EU dosáhly díky překonávání obtíží a vzájemné spolupráci plodných úspěchů v prohlubování vztahů v roce 2020.

V nadcházejícím roce 2021 by Čína a Evropa jako dvě hlavní globální síly, trhy a civilizace měly prokázat smysl pro odpovědnost a činit aktivní kroky, aby přispěly ke globálnímu míru a pokroku, uvedl.

Xi vyzval obě strany, aby posílily dialog a vzájemnou důvěru, prohloubily spolupráci, správně zvládly rozdíly a spolupracovaly na rozvíjení nových příležitostí a otevírání nových vyhlídek.

Nejprve Xi vyzval ke koordinovaným akcím pandemické reakce, aby byla zajištěna stejná distribuce vakcín covid-19 jako globálních veřejných statků, zejména aby se zajistilo, že tento krok bude přínosem pro rozvojové země.

Zadruhé Xi naléhal na společné úsilí na podporu hospodářského oživení. Přidání těchto dvou stran by mělo posílit koordinaci politik a podporovat budování otevřené světové ekonomiky, aby se globální průmyslové a dodavatelské řetězce co nejdříve vrátily do správných kolejí.

Zatřetí Xi vyzval obě strany k synergii rozvojových strategií, naléhání na intenzivnější úsilí v koordinaci politik, lepší synergii mezi iniciativou Hedvábné stezky a euroasijskou strategií propojení a diskuse o spolupráci v digitálním sektoru.

Začtvrté Xi vyzval k urychlení zeleného rozvoje a vyzval obě strany, aby plně hrály svůj mechanismus dialogu na vysoké úrovni o životním prostředí a klimatu a vzájemně se podporovaly při pořádání mezinárodních konferencí o biologické rozmanitosti, změně klimatu a zachování přírody.

Zapáté Xi naléhal na mnohostrannou spolupráci a dodal, že Čína a Evropa by měly posílit koordinaci a spolupráci v rámci OSN, skupiny G20, Světové obchodní organizace a Světové zdravotnické organizace a usnadnit politické urovnání mezinárodních a regionálních problémů, aktivně provádět iniciativu G20 na pozastavení dluhové služby, podporovat reakci na pandemii a rozvoj v Africe s cílem podpořit světový rozvoj a prosperitu.

Evropští vůdci uvedli, že i přes dopady covid-19 udržovaly Evropa a Čína v letošním roce úzkou komunikaci na vysoké úrovni a dosáhly významného pokroku v řadě otázek včetně dohody o zeměpisných označeních.

Uvedli, že dokončení jednání o investiční dohodě bylo důležitým mezníkem v rozvoji vztahů mezi EU a Čínou a rovněž pomůže podpořit oživení a růst světové ekonomiky.

Tyto úspěchy světu opět ukázaly, že ačkoli se Evropa a Čína v některých otázkách liší, obě strany mají politickou vůli posílit dialog a prohloubit spolupráci na základě vzájemného respektu k dosažení vzájemného prospěchu a výsledků prospěšných pro obě strany.

Investiční dohoda je dohoda na vysoké úrovni, uvedli. Evropská strana oceňuje další otevírání a aktivní kroky Číny na podporu liberalizace obchodu a usnadnění investic.

Obě strany podporují multilateralismus a silný vztah mezi EU a Čínou podle vedoucích představitelů přispívá k řešení globálních výzev.

Evropská strana oceňuje hlavní kroky Číny při řešení změny klimatu a pomoci Africe v boji proti pandemii a doufá, že bude s Čínou i nadále koordinovat a úzce spolupracovat v otázkách, jako jsou globální antipandemie, změna klimatu, ochrana biodiverzity, udržitelný rozvoj a reforma WTO.

Čínští a evropští vůdci si vyměnili novoroční pozdravy a společně prohlásili, že budou v nadcházejícím novém roce udržovat úzkou komunikaci, společně budou prosazovat agendu hlavních výměn mezi oběma stranami a budou podporovat neustálý rozvoj komplexního strategického partnerství Čína-EU.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *