Čína slibuje, že pomůže starším lidem při používání inteligentních technologií

Čína podle plánu vydaného Generální kanceláří Státní rady pomůže starším lidem řešit problémy s používáním inteligentních technologií a vyhradí jim tradiční způsob služeb.

Plán stanoví cíle pro práci v období 2020–2022 se zaměřením na sedm typů služeb a scénáře, které senioři nejčastěji používají nebo jim čelí. K nimž patří každodenní cestování, lékařské ošetření, rekreační aktivity a občanské služby.

Vylepšení budou zahrnovat zabezpečení služeb pro seniory v mimořádných situacích včetně optimalizace postupu screeningu zdraví, který vyžaduje QR kódy vytvořené pomocí mobilních aplikací před vstupem na veřejná místa, a nabídky základních služeb seniorům pobývajícím doma.

Plán naléhal na snahy pomoci starším lidem při sjednávání lékařské péče poskytnutím diverzifikovaných kanálů a zlepšením způsobu online objednávání. Rovněž zdůraznil význam zachování tradičních režimů finančních služeb při současném zpřístupnění online spotřeby této skupině.

Pro zlepšení schopností starších lidí, pokud jde o technologie, budou přijata opatření ke zvýšení nabídky produktů vhodných pro seniory, přepracování internetových aplikací a zlepšení jejich technologického školení.

Země do konce roku zavede řadu opatření účinně řešících nejnaléhavější problémy seniorů při používání chytrých technologií k uspokojování jejich základních potřeb. Plán také stanoví, že inteligentní služby zvýhodní více seniorů a v příštím roce se zlepší tradiční služby pro seniory.

Do konce roku 2022 se významně zlepší úroveň a pohodlí inteligentních služeb pro seniory, lépe se koordinují online a offline služby a podle plánu budou zavedeny dlouhodobé mechanismy překlenující digitální propast.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *