Čínský ministr zahraničí: Čína a EU musejíí posílit strategickou spolupráci

Čínský státní radní a ministr zahraničí Wang Yi v pondělí řekl, že Čína a Evropská unie (EU) musejí posílit strategickou spolupráci a hrát konstruktivní roli při řešení globálních výzev.

Učinil to během svého telefonního rozhovoru s Josepem Borrellem, vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

S vědomím, že pandemie stále hnisá po celém světě a vývoj mezinárodní situace se zrychluje, uvedl Wang, že Čína a EU, dvě stabilizující síly v procesu multipolarizace, musejí posílit komunikaci a dialog, neustále posilovat vzájemnou důvěru a eliminovat všechny druhy rozptýlení.

Řekl, že obě strany by měly v první řadě dobře zvládnout své vnitřní záležitosti a současně posílit strategickou spolupráci a hrát konstruktivní roli při řešení globálních výzev a dodal, že obě strany by měly udržovat správný směr vztahů mezi Čínou a EU, držet se mírového soužití, otevřené spolupráce, multilateralismu i dialogu a konzultací, což jsou nejen důležité zkušenosti získané za 45 let od navázání dvoustranných diplomatických vazeb, ale také klíčové zásady zdravého a stabilního rozvoje komplexní strategické partnerství Číny a EU v budoucnosti.

Čína je ochotna udržovat úzkou komunikaci s EU, pokud jde o důležitou agendu pro další fázi, usilovněji pracovat na prosazování a dosažení investiční smlouvy mezi Čínou a EU, posílit koordinaci a spolupráci v oblasti změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti tak, aby poskytla institucionální rámec a spolehlivá očekávání pro dvoustrannou spolupráci v klíčových oblastech, uvedl.

Wang také uvedl, že obě strany by měly posílit strategické sladění, společně vybudovat otevřenou světovou ekonomiku, postavit se proti protekcionismu ve snaze zajistit spravedlivé, transparentní a nediskriminační podnikatelské prostředí pro jejich příslušné podniky a vnést do oživení globální ekonomiky více pozitivní energie.

Podpora strategické autonomie EU neslouží pouze základním a dlouhodobým zájmům Evropy, ale také splňuje společná očekávání mezinárodního společenství, uvedl Wang a dodal, že strategická autonomie je nezbytným znakem pro to, aby zůstala nezávislá.

Wang uvedl, že Čína je přesvědčena, že strategická autonomie EU by měla zahrnovat podporu multilateralismu a oponování jednostranné dominanci; usilovat o otevřenost a spolupráci a oponovat člověkem vytvořené „oddělování“; vytváření nezávislé zahraniční politiky v souladu s normami upravujícími mezinárodní vztahy a postavit se proti konfrontaci mezi různými bloky a proti nové „studené válce“.

Čínská strana doufá, že strategická autonomie EU může také ztělesňovat formulování a provádění správných politik vůči Číně, uvedl Wang a dodal, že vztahy mezi hlavními zeměmi by neměly být buď a nebo rozhodnutím, natož hrou s nulovým součtem.

Wang uvedl, že čínská strana udržuje vysoce stabilní a kontinuální politiku vůči EU, vždy s Evropou zachází optimisticky a pozitivně a považuje blok za důležitého partnera i za diplomatickou prioritu a dodává, že Čína doufá, že strana EU může vytvořit rámec zaměřený na spolupráci pro své politiky vůči Číně a rozvíjet pozitivnější vztahy mezi EU a Čínou.

Borrell uvedl, že EU oceňuje čínský cíl v oblasti klimatu dosáhnout vrcholu emisí CO2 před rokem 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality před rokem 2060, což poskytuje model pro celý svět a dodává, že EU je připravena posílit spolupráci s Čínou v oblasti změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti všestranným způsobem a urychlit jednání o investiční smlouvě mezi EU a Čínou a usilovat o její uzavření během jednoho roku.

EU si vysoce cení obrovských čínských rozvojových úspěchů a jejich důležitého přínosu pro světový mír a prosperitu, uvedl a dodal, že EU zaujme k čínskému rozvoji objektivní a racionální pohled a přijme vůči Číně nezávislou politiku založenou na vlastních zájmech EU.

Navzdory skutečnosti, že se EU a Čína liší v politických systémech i v historickém a kulturním prostředí, je EU připravena k účinné spolupráci s Čínou v duchu vzájemného respektu a společně řešit globální výzvy, aby společně dodaly světu další prvky vyváženosti a předvídatelnosti.


BRInfo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *